آرشیو
شنبه 18 مهر 1383
خستگی
خستگی استاد در آخرین دقایق درس و دهن کجی پرستوی کوچکی که از پشت پنجره آزادیش را به رخ ما می کشید ...

تعداد بازدیدکنندگان : 316813


BlogSky.com

عناوین آخرین یادداشت ها

دوستان