آرشیو
یکشنبه 12 شهریور 1385
صالح سنگبر با میل خودش رفت

خبر: صالح سنگبر، شاعر و بومی سرای هرمزگانی خودکشی کرد.

باورش سخت است. چه اندوهی بود در نگاهش، در آخرین نگاهش. به کجا می نگری صالح؟ زندگی را چطور می بینی؟ و دیدی؟ چقدر خوشحال شدم موقعی که خبر وبلاگ نویس شدن صالح سنگبر را در وبلاگ سیاورشان خواندم، و گفتم بالاخره وبلاگ نویسان هم از بی کس و کاری در آمدند، حالا می توانند درمقابل وبلاگ نویسان دیگر شهر ها به خود ببالند که بازمانده نسل ابراهیم منصفی با آنهاست، و می نویسد. گفتم دنیای کسالت بار وبلاگی دیگر با حضور او گرمایی خواهد گرفت، همه مان به جنب و جوش می افتیم، حالا که صالح آمده و از نسل خودش و از زبان خودش و از دغدغه خودش می نویسد، ما هم به نوشتن ترغیب می شویم، و عجب صالح سنگبر به همه ما رودست زد! نمی دانم چه بگویم... خودکشی؟ آن هم ...

پایان خبر.

...

صالح هم ...برید/ شریف

وبلاگ پروند دیگر به روز نمی شود . : بندرخوبم

پروند /فریاد صبر

برای خالو سنگبر/مهدیسما

سیاورشان

سایت هفتان

پروند دیگر به روز نمی شود / بندر خوبم


تعداد بازدیدکنندگان : 316813


BlogSky.com

عناوین آخرین یادداشت ها

دوستان