آرشیو
پنج‌شنبه 22 اردیبهشت 1384
The Second Flash Back


آقای رئیس جمهور برای آخرین بار در دوران ریاستش به بندرعباس آمد تا:
آخرین پروژه های ناتمام دوران خود در هرمزگان را افتتاح کند،
خاطرنشان کند اینجا ماه تابان خلیج فارس است، تراژدی خلیج فارس!
و یادآوری کند که قلب تپنده اقتصاد روبه رشد ایران، هرمزگان است،
وعده انتخابات آزاد و پرشوری را بدهد،
و با چهره شیرین و مهربانش، در دمای ۳۵ درجه شهر بندرعباس را ترک کند و ما را با آزادی و اصلاحاتی که هشت سال پیش بهمان هدیه داد تنها بگذارد !

ممنون آقای رئیس جمهور!

به گمانم ارزو داشتن کافی است ...


تعداد بازدیدکنندگان : 316813


BlogSky.com

عناوین آخرین یادداشت ها

دوستان