آرشیو
چهارشنبه 13 مهر 1384
Divine


زندگی یک مرد پر از فراز و نشیب است.

 

بدون رضایت خودش به دنیا می آید و بر خلاف میلش از دنیا می رود؛ و سفر بین این دو بسیار ناهموار است. وقتی کوچک است دختران بزرگ او را می بوسند؛ و وقتی بزرگ می شود دختران کوچک او را می بوسند. اگر محبت نشان بدهد می گویند سبکسر است؛ اگر به کسی علاقه نشان ندهد می گویند بی احساس است. اگر فقیر باشد فردی بی عرضه است و اگر ثروتمند باشد می گویند فرد درستکاری نیست؛ اگر به پول احتیاج داشته باشد نمی تواند به دست بیاورد؛ اما اگر وضعش خوب باشد همه می خواهند به او لطف کنند. اگر در سیاست باشد این کار به خاطر منافعش است؛ اما اگر اهل سیاست نباشد می گویند با کشورش میانه خوبی ندارد. اگر به خیریه کمک نکند فرد خسیسی است؛ اگر این کار را بکند می گویند به خاطر خودنمائی است. اگر در امور مذهبی فعال باشد ریا کار است؛ اما اگر علاقه ای به مذهب نداشته باشد گناهکاری سنگدل است. اگر در جوانی بمیرد می گویند : بیچاره! آینده خوبی در پیش داشت؛ اما اگر تا پیری زنده بماند می گویند عزرائیل را جواب کرده!

 

زندگی ناهموار است، اما مرد دوست دارد آن را در نوردد.

  

J. W. Hunt


تعداد بازدیدکنندگان : 316813


BlogSky.com

عناوین آخرین یادداشت ها

دوستان